Trwydded AdobeCC Myfyrwyr Dros Dro

cc logo download.jpeg

Rydym yn falch iawn o roi'r wybodaeth ddiweddaraf am fynediad Myfyrwyr Am Ddim i Creative Cloud yn ystod cau campws COVID-19.


Rydym wedi bod yn gweithio'n agos gydag Adobe ac yn y broses o sicrhau estyniad i'r defnydd cartref myfyrwyr am ddim rydych chi wedi bod yn ei ddefnyddio yn ystod y cyfnod hwn o gau campws. Rydym yn aros am gyfathrebu gan Adobe ynghylch sut y bydd hyn yn cael ei ryddhau ac ar gael. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi, ond byddwn yn ymdrechu i sicrhau bod yr estyniad hwn yn cael yr effaith leiaf bosibl a byddwn yn darparu gwybodaeth i chi cyn gynted ag y bydd Adobe wedi cadarnhau sut y gallwn ni fel Prifysgol hwyluso hyn.

Yn y cyfamser gallwch barhau i gyrchu'r Ceisiadau yn ystod y 4 mis diwethaf, a gallwch weld diweddariadau gan Adobe yn y dyfodol gan ddefnyddio'r ddolen isod.

https://helpx.adobe.com/enterprise/kb/covid-19-education-labs.html

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, mae croeso i chi gysylltu â desg y Gwasanaeth TG.

#Cymorth_TG #unilife_cymareg