Rhybudd Pwysig - Cyllid Myfyrwyr

Disgwylir i daliadau Cyllid Myfyrwyr gael eu rhyddhau unwaith y bydd eich cwrs wedi cychwyn ar ôl cwblhau'r broses gofrestru ar-lein.


Myfrwyr newydd

Os ydych wedi gymhwyso am Cyllid Myfrwyr, mae rhaid i chi hefyd logio i mewn i  Blackboard am y tro cyntaf ar ôl ymrestru.  Bydd hyn yn creu hysbysiad i ni yn ein cynghori eich bod yn ymgymryd a PDC ac yn ein galluogi i gadarnhau eich cofrestriad gyda’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr.   Gallwch wedyn ddisgwyl i dderbyn taliad o fewn 4-6 diwrnod gweithio, yn ddibynnol ar pa fanc yr ydych yn ei ddefnyddio.  Ni fydd taliadu yn cael eu rhyddhau tan i’ch cwrs ddechrau.  


Myfyrwyr sy’n Dychwelyd

Mae'n ofynnol i chi fod wedi cofrestru ar eich cwrs yn unig er mwyn i'r cadarnhad cofrestru gael ei anfon ar gyfer eich taliad benthyciad myfyriwr.

Os cymeradwywyd eich cais am fenthyciad o leiaf bedwar diwrnod gwaith cyn dyddiad cychwyn eich cwrs a'ch bod wedi cwblhau cofrestriad ar-lein, yna dylech dderbyn y benthyciad yn eich cyfrif banc ar ddiwrnod cyntaf eich cwrs.

Os na chymeradwywyd eich cais am fenthyciad cyn diwrnod cyntaf eich cwrs, gall gymryd pedwar i chwe diwrnod gwaith ar ôl anfon cadarnhad ichi dderbyn eich benthyciad.


Cyngor ac Arweiniad

Os ydych angen gofyn cwestiwn am eich noddiant, logiwch gwestiwn ar Advice Zone Online.


#unilife_cymraeg