Nodyn atgoffa terfynol ar gyfer mynediad i Google Drive PDC.

Google Drive -> OneDrive

Os oes gennych unrhyw ffeiliau'n weddill ar eich hen Google Drive PDC, rhaid i chi eu trosglwyddo i'ch OneDrive. Mae angen i chi wneud hyn cyn gynted â phosibl gan y bydd yr hen gyfrifon Google yn cael eu dileu erbyn dydd Gwener 29 Mai 2020.


Mae OneDrive yn cymryd lle Google Drive PDC ac mae wedi'i sefydlu yn eich cyfrif Office 365 PDC, sydd ar gael drwy'r botwm 'Eich Storfa' ar Hafan UniLife. Darllenwch ein canllawiau ar sut i ddefnyddio OneDrive.


NID yw ffeiliau sydd wedi'u harbed yn Google Drive yn mudo'n awtomatig i OneDrive – os oes angen mynediad arnoch i'ch hen gyfrif bydd angen i chi gysylltu â TG trwy http://www.southwales.ac.uk/customersupport neu 01443 482882.

#Cymorth_TG #unilife_cymraeg