Newidiadau i'ch cyfrif TG PDC

IT promo_v1_Cym_png.png

O ddydd Mercher 3ydd Mehefin byddwn yn cynyddu diogelwch i'ch cyfrif myfyriwr PDC.

Bydd hyn yn cynnwys galluogi Rheolaeth Cyfrinair Microsoft a Dilysu Aml-ffactor i ddarparu amddiffyniad ychwanegol i'ch cyfrif TG a data personol yn erbyn ymdrechion gwe-rwydo a bygythiadau seiber.

Ar ôl i chi gwblhau'r weithdrefn sefydlu, anfonir hysbysiad neu neges destun gyda chod pan fyddwch yn mewngofnodi. Mae hyn yn galluogi dilysu'r person sy'n mewngofnodi i gadarnhau mai chi yw’r person hwnnw/honno.


Beth yw dilysu aml-ffactor?

Mae Dilysu Aml-Ffactor (MFA) yn cryfhau diogelwch mewngofnodi trwy fynnu ail ddarn o wybodaeth y tu hwnt i'ch cyfrinair. Fel rheol, cod dros dro yw hwn a anfonir at eich dyfais, a fewnbynnir wedyn pan fyddwch yn mewngofnodi i gadarnhau mai'r person sy'n llofnodi i mewn ydych chi.

Mae'r mwyafrif o gyfrifon banc, e-bost a chyfryngau cymdeithasol ar-lein bellach yn cynnig Awdurdodiad Aml-Ffactor fel amddiffyniad ychwanegol i'ch cyfrifon a diogelwch data.


Sut mae sefydlu MFA?

O ddydd Mercher 3ydd Mehefin pan ewch i gael mynediad i'ch cyfrif myfyriwr cewch eich promptio trwy'r weithdrefn sefydlu, sy'n cynnwys ychwanegu dau o'r canlynol: eich rhif ffôn symudol, cyfeiriad e-bost personol neu gwblhau set o gwestiynau diogelwch. Bydd hyn yn galluogi sefydlu'r system cyfrinair newydd a dilysu aml-ffactor mewn un cofrestriad.


Pam mae PDC yn cynyddu diogelwch?

Ynghyd â phrifysgolion eraill rydym wedi sylwi ar fygythiad cynyddol yn sgil ymdrechion gwe-rwydo a seiber-ymosodiadau. Mae cyflwyno MFA yn rhan o fenter i fynd i'r afael â'r materion hyn ac i'ch helpu i amddiffyn mynediad i'ch cyfrifon a'ch data.


#Cymorth_TG #unilife_cymraeg