Gwasanaethau TG - Office 365 - Cam 3

Er mwyn sicrhau eich bod yn cael y gorau o blatfform Microsoft Office, mae'r adran Gwasanaethau TG yn gweithio'n agos gyda Microsoft i gyflwyno Cam 3 o Fap Office 365.

Cwblhawyd Cam 2 gennym yn ddiweddar, lle y gwnaethom symud cyfrifon myfyrwyr i amgylchedd Microsoft a rhyddhau ein hyfforddiant Microsoft ar-lein i staff a myfyrwyr.

Er mwyn cefnogi ein dull dysgu cyfunol, rydym wedi blaenoriaethu'r platfform Microsoft Teams, a fydd ar gael i bob myfyriwr erbyn mis Medi.

Platfform Microsoft Teams

Mae Teams yn blatfform a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer cyfathrebu a chydweithio, ac mae'n eich galluogi i gynnal galwadau fideo a sgyrsiau mewn grwpiau, ymhlith nodweddion defnyddiol eraill. Bydd Teams yn galluogi myfyrwyr i gymryd rhan mewn:

  • Sgyrsiau 1-1 a sgyrsiau grŵp - anfon negeseuon gwib o fewn tîm
  • Cydweithio - gweithio gyda'ch cyfoedion mewn amser real sy'n eich galluogi i olygu dogfennau a thrafod syniadau â'ch gilydd
  • Rhannu - eich sgrin, cyflwyniad PowerPoint
  • Gwneud galwadau sain - gyda galwad sain unigol neu gyda grŵp
  • Creu cyfarfodydd rhithwir ar-lein

Bydd modd i fyfyrwyr hefyd integreiddio'n uniongyrchol â phob rhaglen Office 365, gan ei gwneud yn hawdd cyfathrebu a chydweithio'n ddiogel lle bynnag y boch.

Noder, ni fydd  Microsoft Teams yn disodli Blackboard; yn hytrach bydd yn cyflwyno gwell cyfleoedd i gydweithio.

Gwella'ch Profiad Dysgu

Rydym eisoes yn ymchwilio i botensial platfform Office 365 ar gyfer ffyrdd newydd a chyffrous o wella ein harferion gweithio, addysgu a dysgu; mae'r diagram isod yn dangos y cynllun cyflwyno ar gyfer y Cam cyfredol hwn.

 Office 356 Cym.png

 Deunyddiau Cymorth

Byddwn yn rhyddhau deunyddiau ategol fel rhan o'n hymgyrch codi ymwybyddiaeth cyn rhyddhau'r nodweddion a'r gwelliannau newydd hyn. Yn y cyfamser, edrychwch ar y diweddariad i hyfforddiant achrededig Microsoft am ddim yr ydym wedi'i drefnu ar y cyd â Microsoft.

 

#Cymorth_TG #unilife_cymareg