Diweddariad Coronafirws 03/02/2020

Mae'r Brifysgol yn parhau i fonitro'r newyddion a'r cyngor i bobl sy'n teithio i ac o Tsieina, yn enwedig Wuhan a thalaith Hubei.

Cadarnhawyd dau achos o Coronafirws yn Lloegr ddydd Gwener, 31 Ionawr. Hyd yn hyn, nid oes unrhyw achosion wedi'u cadarnhau yng Nghymru.

Cyngor ac Arweiniad

Diweddarwyd cyngor swyddogol gan Iechyd Cyhoeddus Cymru - rhaid i unrhyw un sydd wedi bod i Wuhan a Thalaith Hubei yn Tsieina yn ystod y 14 diwrnod diwethaf, gysylltu â Galw Iechyd Cymru a hunanynysu am 14 diwrnod.

Bydd angen i unrhyw un sydd wedi bod yn unrhyw le arall ar dir mawr Tsieina yn ystod y 14 diwrnod diwethaf ac yn datblygu unrhyw symptomau (gweler isod) aros y tu fewn a chysylltu â Galw Iechyd Cymru ar 111 neu 0845 4647.

Mae posteri Iechyd Cyhoeddus Cymru a Sefydliad Iechyd y Byd yn cael eu harddangos o amgylch ein campysau ac ar sgriniau digidol, i godi ymwybyddiaeth o'r symptomau, yn ogystal ag atgoffa pawb o'r camau syml i'w cymryd i gyfyngu ar ymlediad afiechydon heintus.

Coronavirus-Update_CYM.png

Anogir pob myfyriwr sydd angen hunan-ynysu i hysbysu'r Brifysgol trwy e-bostio health@southwales.ac.uk.

Gall myfyrwyr rhyngwladol gysylltu â Mewnfudo a Chyngor i Fyfyrwyr Rhyngwladol os oes ganddyn nhw unrhyw gwestiynau neu bryderon trwy e-bostio international.advice@southwales.ac.uk.

Teithio

Ar 29 Ionawr, mae Swyddfa Dramor y Gymanwlad yn parhau i gynghori yn erbyn pob taith i Dalaith Hubei, ac yn awr yn cynghori yn erbyn pob teithio ar wahân i’r hyn sy’n hanfodol i weddill tir mawr Tsieina (heb gynnwys Hong Kong a Macao).

Cysylltiadau defnyddiol:

Mae mwy o wybodaeth am goronafirws newydd Wuhan ar gael yma.

Gellir dod o hyd i gyngor pellach ar wefan Sefydliad Iechyd y Byd.

Diweddariadau

Bydd gwybodaeth ac arweiniad newydd yn cael eu postio wrth iddynt ddod ar gael.

Diweddariad Coronafirws 31.1.2020

#Diweddariad_Coronafirws #unilife_cymraeg