Digwyddiadau ar-lein

USW Virtual celebration unilife cym png.png

Dyma ni i Ddosbarth 2020! Mae dathliadau rhithwir PDC yn cychwyn ddydd Llun yma!

Mae ein dathliad rhithwir ar gyfer y myfyrwyr 5000+ sy'n graddio'r haf hwn yn dechrau ddydd Llun 27 Gorffennaf am bum diwrnod o weithgaredd y gellir ei gyrchu trwy ymweld â Dathliadau Dosbarth 2020 USW.

Ymhlith y gweithgareddau, mae digwyddiadau cyfryngau cymdeithasol yn ystod y dydd, cystadlaethau a digwyddiadau Facebook Live yn gynnar gyda'r nos a gynhelir ar ran pob Ysgol. Fe welwch hefyd negeseuon fideo, llyfr blwyddyn digitdol, cap graddio DIY a llawer mwy!

Fel atgof: Nid yw'r gweithgaredd ar-lein hwn yn disodli'r seremoni raddio ffurfiol mewn unrhyw ffordd, a fydd yn dod yn nes ymlaen pan fydd mesurau pellhau cymdeithasol yn ddigon rhwydd. Yn lle hynny, bydd yn dathlu eich cyflawniadau a'ch gwytnwch, gan ddangos balchder aruthrol USW ym mhob un ohonoch, yn enwedig o ystyried diwedd sydyn eich blwyddyn academaidd ar y campws.

Gobeithiwn fod y dathliadau rhithwir hyn yn deyrnged addas i'r gwaith caled a'r ymroddiad sydd wedi'i arddangos gan holl fyfyrwyr a staff PDC yn ystod y flwyddyn academaidd hon.


Taenwch y Gair

Atgoffwch eich cyd-fyfyrwyr am y dathliadau ar-lein a pheidiwch ag anghofio i edrych ar draws ein sianeli cymdeithasol PDC, gan rannu'ch atgofion a ddefnyddio'r hashnod #Dosbarth2020PDC. Gallwch hefyd ddefnyddio ein ffrâm llun proffil Dosbarth 2020 USW i ymuno â'r dathliadau, chwiliwch gyfeiriadur ffrâm lluniau proffil Facebook am “USW Class of 2020”.

Instagram = @de_cymru

Twitter = @de_cymru

Facebook = Prifysgol De Cymru


#unilife_cymraeg