Cystadleuaeth bêl-droed 7-bob-ochr murlun

Intra mural slide welsh.png

Mae USW Sport yn rhedeg cynghrair pêl-droed 7-bob-ochr gystadleuol ac mae'n dechrau'r wythnos nesaf. Lluniwch eich tîm eich hun a chofrestrwch eich hun cyn y dyddiad cau er mwyn osgoi colli allan. Mae lleoedd ar gael o hyd felly byddwch yn gyflym !!

  • Dewiswch eich tîm eich hun
  • Cystadleuaeth newydd Dydd Mawrth 5-7pm ar y 3G newydd
  • Nosweithiau Iau 6-8pm yn yr ysgubor
  • 8 wythnos o gystadlu
  • YN UNIG £70 y tîm am yr 8 wythnos lawn
  • Dwy gêm bob wythnos
  • Tlysau i'r tîm buddugol a phrif sgoriwr y gôl
  • Mae'r gystadleuaeth yn cael ei chynnal yn yr ysgubor dan do ym Mharc Chwaraeon USW
  • Ffurflenni mynediad ar gael ar-lein neu yn y dderbynfa yng Nghanolfan Chwaraeon Treforest.

 
Y dyddiad cau ar gyfer mynediad yw dydd Llun 2020 Ionawr 2020

Am fwy o wybodaeth edrychwch ar y wefan neu e-bostiwch rikki.webb@southwales.ac.uk.

#Chwaraeon #unilife_cymraeg