Cadw'n iach, yn heini ac yn canolbwyntio ar adegau o ynysu (Wythnos 2/4)

Unilife_Week2_asset2.png

Wythnos 2: Bwyd i'ch meddwl a'ch corff wrth astudio yn ystod ynysu

Awgrymiadau a Thechnegau ar gyfer Astudio o Bell gyda Fika

Gall addasu i astudio o bell deimlo fel her. Efallai na fydd yn hawdd rheoleiddio eich astudio eich hun a defnyddio darlithoedd ar-lein i'w llawn botensial. Mae Awgrymiadau a Thechnegau Fika ar gyfer Astudio o Bell yn darparu cyngor ac arweiniad ymarferol i helpu i reoli eich amser astudio.

Gall staff a myfyrwyr PDC gyrchu nodweddion premiwm Fika am ddim - llawrlwythwch Fika yma.Unilife_Week2_asset1.png

Ymarfer Corff

Amser i gael gwared â’r holl galorïau hynny yn sgil yr holl ddanteithion Pasg gyda'r ymarfer cardio rhagorol hwn o’ch cartref! Dim ond 5 symudiad a 10 munud! Sesiwn ymarfer cardio 10 munud.

Noson braf o gwsg

Mae ymchwil yn dangos bod noson dda o gwsg yn adfer egni, yn gwella gweithrediad gwybyddol, yn cynyddu ffocws a rhychwant sylw. Yn ddelfrydol dylem anelu at gael rhwng 7-9 awr o gwsg y nos er mwyn cyflawni, ffynnu ac aros yn iach. Ar gyfer y nosweithiau hynny pan nad yw cysgu'n dod yn naturiol, ceisiwch fynd i gysgu’n gwrando ar yr Arweiniad Myfyrdod Cwsg hamddenol hwn.Rysáit Llysiau Gwyrdd a Phasta Hufennog 15 munud

Cymerwch 5 cynhwysyn a chreu’r swper llysiau gwyrdd syml, iach hwn, ynghyd â tharo 3 o'ch 5-y-dydd. Yn wych ar ôl Pasg yn llawn siocled!

Cynhwysion

250g o basta fusilli neu'ch hoff siâp pasta

300g o goesau asbaragws, pennau coediog wedi'u tynnu, wedi'u torri'n ddarnau

175g o bys wedi'u rhewi

Sudd a chroen lemon (1/2 lemon)

100g o gaws meddal neu gaws fegan meddal gyda sifys

Dull

Cofiwch olchi'ch dwylo nes i chi orffen canu'r gân pen-blwydd hapus (ddwywaith)!

1) Coginiwch y pasta gan ddilyn cyfarwyddiadau'r pecyn. Dwy funud cyn diwedd yr amser coginio, ychwanegwch yr asbaragws a'r pys.

2) Berwch bopeth gyda'i gilydd ar gyfer y 2 funud olaf, yna sgwpiwch allan gwpan o'r hylif o'r badell a’i roi o'r neilltu cyn draenio'r pasta a'r llysiau.

3) Dychwelwch y pasta a'r llysiau i'r badell ac ychwanegwch y croen lemwn, y caws meddal a'r sesnin. Ychwanegwch wasgfa o sudd lemwn i flasu a throi 2-3 llwy fwrdd o'r hylif coginio i lacio'r saws.

Mwynhewch! Cyfeirnod: www.bbcgoodfood.com.


Cefnogaeth Ychwanegol

Rydym yn cydnabod bod hwn yn gyfnod anodd a chythryblus i bawb, gan greu ansicrwydd a phryder a all effeithio ar iechyd meddwl. Mae'r Gwasanaeth Llesiant wedi dwyn ynghyd ddetholiad o'r nifer o adnoddau ar-lein sydd ar gael.

Gellir cysylltu â'n holl Wasanaethau Cymorth trwy’r Ardal Gynghori Ar-lein ac ymatebir i ymholiadau rhwng yr oriau agor arferol o 8.30am a 4.30pm, dydd Llun i ddydd Gwener. Er na allwn bellach gynnig unrhyw apwyntiadau neu ymgynghoriadau wyneb yn wyneb, rydym yn darparu trefniadau amgen. Gellir archebu apwyntiadau o hyd trwy’r Ardal Gynghori Ar-lein.


#unilife_cymraeg