Beth y'ch chi'n feddwl? (Mingle, Campws Caerdydd)

What do you think News Item Cym.png

Yma yn PDC rydym am ddarparu’r bwyd gorau yn ein caffis, ac rydym am glywed eich barn chi am beth ddylai hynny fod.

Ymunwch a ni yn Mingle Campws Caerdydd ar Ddydd Iau 27 Chefror am 3yh.

Os ydych yn hoffi cacen am ddim (a phwy sydd ddim!) hoffem gael awr o’ch amser, syniadau gwych a brwdfrydedd.

Sesiwn ryngweithiol fydd hon a fydd yn para tua awr. I gofrestru, anfonwch eich enw ar e-bost at joanne.coleman@southwales.ac.uk erbyn Dydd Gwener 21 Chwefror ac fe ddown yn ôl atoch gyda mwy o fanylion.


Telerau: Rydym angen tua 10 myfyriwr a 10 aelod o staff ymhob sesiwn felly ni fyddwn yn cysylltu â phawb a ddangosodd ddiddordeb. Bydd y rhai a ddangosodd ddiddordeb yn cael eu dewis ar hap ac a byddwn yn cysylltu drwy e-bost gyda mwy o fanylion am y sesiwn. Defnyddir data ar gyfer y pwrpas hwn yn unig a ni fyddant yn cael eu storio na’u cadw ar gyfer unrhyw bwrpas arall. Byddwn yn darparu detholiad o gacennau, te a choffi yn y sesiwn ac yn gyfnewid am hynny byddwn angen cyfranogiad rhagweithiol a brwdfrydig.


#unilife_cymraeg