Archwilio profiadau staff a myfyrwyr BAME yn PDC


Mae’r Ganolfan i Wella Dysgu ac Addysgu (CELT) yn edrych ar brofiadau staff a myfyrwyr BAME (pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig) o’r DU yn PDC.


Hoffai CELT wahodd myfyrwyr BAME i gymryd rhan yn yr astudiaeth ymchwil archwiliadol hon i ganfod eu profiadau a’u harsylliadau yma yn PDC.


Gweler y gwahoddiad fideo isod gan Anthony Thomas, Cynorthwyydd Ymchwil, am fwy o wybodaeth.

Os hoffech gymryd rhan yn y prosiect ymchwil, cysylltwch ag Anthony drwy e-bost Anthony.thomas@southwales.ac.uk.​​​​​​​


#celt_cymraeg #unilife_cymraeg