Angen gweithredu - i alluogi mynediad i'ch cyfrif TG PDC

MFA Promo_v2_Cym_png.png

Ddydd Mercher 3ydd Mehefin fe wnaethom gynyddu'r diogelwch ar eich cyfrif TG myfyriwr PDC. Mae hyn yn cynnwys galluogi Microsoft Password Management (MPM) a Dilysu Aml-Ffactor (MFA) i ddarparu amddiffyniad ychwanegol i'ch cyfrif TG a data personol yn erbyn ymdrechion gwe-rwydo a bygythiadau seiber.

I gael mynediad parhaus i'ch cymwysiadau, apwyntiadau a chyfrifon PDC bydd angen i chi gwblhau'r weithdrefn sefydlu. Bydd hyn yn cychwyn yn awtomatig pan fyddwch yn mewngofnodi nesaf i'ch cyfrife-bost PDCneu unrhyw gymwysiadau Microsoft a chewch eich annog trwy'r broses. 

Bydd y canlyniadauar gael yn fuan - gwnewch yn siŵr eich bod yn diweddaru eich cyfrif TG er mwyn osgoi oedi pe bai angen cymorth arnoch ar ôl derbyn eich canlyniadau ac i sicrhau nad ydych yn colli unrhyw wybodaeth allweddol a anfonwn atoch trwy eich cyfrif e-bost myfyriwr.

Gellir gweld arweiniad ar ein fideos tywys.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Cymorth TG.


Beth yw dilysu aml-ffactor?

Mae Dilysu Aml-Ffactor (MFA) yn cryfhau diogelwch mewngofnodi trwy fynnu ail ddarn o wybodaeth y tu hwnt i'ch cyfrinair. Fel rheol, cod dros dro yw hwn a anfonir at eich dyfais, a fewnbynnir wedyn pan fyddwch yn mewngofnodi i gadarnhau mai'r person sy'n llofnodi i mewn ydych chi.

Mae'r mwyafrif o gyfrifon banc, e-bost a chyfryngau cymdeithasol ar-lein bellach yn cynnig Awdurdodiad Aml-Ffactor fel amddiffyniad ychwanegol i'ch cyfrifon a diogelwch data.


Sut mae sefydlu MFA?

O ddydd Mercher 3ydd Mehefin pan ewch i gael mynediad i'ch cyfrif myfyriwr cewch eich promptio trwy'r weithdrefn sefydlu, sy'n cynnwys ychwanegu dau o'r canlynol: eich rhif ffôn symudol, cyfeiriad e-bost personol neu gwblhau set o gwestiynau diogelwch. Bydd hyn yn galluogi sefydlu'r system cyfrinair newydd a dilysu aml-ffactor mewn un cofrestriad.


Pam mae PDC yn cynyddu diogelwch?

Ynghyd â phrifysgolion eraill rydym wedi sylwi ar fygythiad cynyddol yn sgil ymdrechion gwe-rwydo a seiber-ymosodiadau. Mae cyflwyno MFA yn rhan o fenter i fynd i'r afael â'r materion hyn ac i'ch helpu i amddiffyn mynediad i'ch cyfrifon a'ch data.

#Cymorth_TG #unilife_cymraeg