Mae eich cyfrif e-bost myfyriwr wedi symud!

using a mobile to email

Dros yr haf, symudodd cyfrifon e-bost myfyrwyr a ddychwelodd o Gmail i Microsoft Outlook sy'n rhan o Office 365.

Nid yw eich cyfeiriad e-bost wedi newid ac rydych bellach yn mewngofnodi gan ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost Prifysgol llawn e.e. 12345678@students.southwales.ac.uk

I gael mynediad i'ch cyfrif Outlook newydd, bydd angen i chi:

  • Mewngofnodi i dudalen cartref UniLife.
  • Dewis y botwm 'Your Mail' a chewch eich cyfeirio i'ch cyfrif Outlook newydd.
  • Mae eich e-byst blaenorol o'ch cyfrif Gmail eisoes wedi'u hanfon ymlaen i'ch cyfrif Outlook newydd.
  • Anfonir pob e-bost newydd i'ch cyfrif Outlook newydd yn unig. Mae hyn yn cynnwys POB gohebiaeth prifysgol fel llythyrau statws myfyriwr, tystysgrifau y dreth gyngor a negeseuon gan eich darlithwyr.
  • Os oes gennych chi'ch cyfrif Office 365 personol eich hun eisoes, fe'ch cynghorir i gyrchu UniLife a'ch cyfrif Office 365 Prifysgol trwy borwr gwahanol.

Cyrchu'ch e-bost ar eich dyfais eich hun:

Sylwch, ni fyddwch bellach yn gallu sefydlu ailgyfeiriad i gyfeiriad e-bost arall o'ch cyfrif e-bost Prifysgol.
Os oes gennych unrhyw ymholiadau am eich cyfrif e-bost Prifysgol, cysylltwch â’r Gwasanaethau TG.


Eich Storfa (myfyrwyr sy'n dychwelyd yn unig)

  • Bydd OneDrive ar gyfer storio ffeiliau yn cael ei sefydlu yn eich cyfrif Office 365.  Bydd hyn yn disodli Google Drive.
  • NI fydd unrhyw ffeiliau rydych chi wedi'u cadw yn Google Drive yn cael eu symud yn awtomatig i OneDrive.
  • Mae hyn er mwyn i chi allu penderfynu pa ffeiliau rydych chi am eu cadw ac mae cyfarwyddiadau ar sut i drosglwyddo dogfennau ar safle hyfforddiant Office365.
  • Mae gennych tan 31ain Rhagfyr 2019 i wneud hyn.  Ar ôl y dyddiad hwn, bydd eich cyfrif Google (e-bost a storio) yn cael ei archifo.

#featured #unilife_cymraeg