Ymgyrch 'Mae Gen i Hawl'

Ogmore Beach_ South Wales_10182.jpg

Mae PDC yn cefnogi ymgyrch 'Mae gen i hawl y Comisiynydd Iaith er mwyn hyrwyddo ymwybyddiaeth myfyrwyr a staff o’u hawliau ieithyddol.  

Galwch draw yn unrhyw un o’r sesiynau isod ag Enfys Owen (Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol), os oes gennych gwestiwn am eich hawliau iaith neu am y ddarpariaeth a’r cyfleoedd Cymraeg sydd ar gael i chi yn PDC.                                

03/12/19 – Glyn-taf (GT EM132) 11:30yb - 12:30yh

04/12/19 - Casnewydd (NC C18) 1:00 – 2:30yh

05/12/19 - Trefforest (TR B102) 10yb - 12yh

06/12/19 - Caerdydd (CA A107) 12:30 - 2.30yh

Os hoffech gymorth pellach, cysylltwch gyda Enfys Owen. Dilynwch ni @cangendecymru ar Trydar, Facebook ac Instagram.#unilife_cymraeg