Ydych chi’n astudio yn y DU ac yn bwriadu teithio dros cyfnod yr wyl?

Swine Fever Cym.jpg

Pan rydych yn dychwelyd, peidiwch a dod a phorc neu gynhyrchion cig porc mewn I’r DU, er enghraifft:

  • Cigoedd cadw
  • Cig ffres
  • Danteithion anifeiliaid anwes
  • Brechdanau a saladau porc
  • Ham a chig moch

Gall y rhain cario’r feirws Clwy Affricanaidd y Moch. Mae’r feirws wedi achosi marwolaeth o filiynau o foch ar draws y byd.

Am ragor o wybodaeth chwiliwch ‘clwy Affricanaidd y moch’ ar llyw.cymru.


#unilife_cymraeg