Peidiwch â rhoi gwahoddiad agored i ladron

police 1.jpg

Mae Heddlu De Cymru yn atgoffa myfyrwyr i fod yn wyliadwrus yn sgil adroddiadau am  fyrgleriaethau yn ardal Trefforest.

Mae ystadegau'n dangos bod un o bob pump myfyriwr yn dioddef trosedd wrth astudio yn y coleg neu'r brifysgol, gyda thorri i mewn i dai ar gyfartaledd yn costio £900 i atgyweirio'r difrod a dychwelyd eiddo.
 
Mae lladron bachu cyfle yn aml yn targedu neuaddau a thai myfyrwyr, gan fod drysau ystafelloedd gwely a fflatiau yn aml yn cael eu gadael heb eu cloi neu yn gilagored, gan ei gwneud yn dasg gyflym i mewn ac allan i ladron.
 
Ceisiwch osgoi unrhyw ymwelwyr digroeso sy'n gwneud eu ffordd i mewn i'ch cartref trwy gofio cau a chloi pob drws a ffenestr pryd bynnag nad ydych chi i mewn - hyd yn oed os mai dim ond am bum munud rydych chi'n pigo allan.

Awgrym arall yw osgoi gadael nodiadau ar eich drws sy’n dweud eich bod i ffwrdd neu ‘yn ôl yn fuan’ - yn lle hynny dywedwch wrth eich ffrindiau wyneb yn wyneb fel y gallant weithredu fel gwyliwr myfyriwr answyddogol tra byddwch chi allan.
 
Nid yw'r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn ymwybodol o droseddu yn eu hardal nes eu bod yn ddioddefwr. Ymgyfarwyddwch â'n hawgrymiadau ar gyfer amddiffyn eich eiddo - bydd ychydig o ragofalon yn sicrhau eich bod chi a'ch eiddo yn cael eu hamddiffyn rhag niwed.

Ynghyd â'r Heddlu yn eich ardal chi, rydyn ni'n gweithio'n galed i sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael eu cadw'n ddiogel wrth astudio ym Mhrifysgol De Cymru. Rydym yn argymell llawrlwytho ein ap SafeZone newydd a defnyddio'r wybodaeth ar ein tudalen CysylltiadauBrys - cadwch y rhifau hyn yn eich ffôn a gwybod ble y gallwch fynd i ddod o hyd i help.
 
Os ydych chi'n cael eich effeithio gan drosedd neu'n dyst iddo, riportiwch ef ar unwaith i Diogelwch y Brifysgol neu'r Heddlu. Rydyn ni yma i helpu a sicrhau eich bod chi'n cael amser diogel yn PDC.


#unilife_cymraeg