Oriau agor yn ystod cyfnod gwyliau'r Nadolig 2019/20

Christmas Opening Hours Promo Cym.jpg

Os ydych chi'n aros ar ein campysau neu o'u cwmpas dros wyliau'r Nadolig, bydd angen i chi wybod pa wasanaethau a chyfleusterau sydd ar agor.

Daw tymor yr hydref i ben ddydd Gwener 13eg Rhagfyr 2019 a bydd tymor y Gwanwyn yn dechrau ddydd Llun 6ed Ionawr 2020.

Rhwng y dyddiadau hynny mae gwyliau'r Nadolig, pan fydd gwasanaethau'n cael eu lleihau.

Am ran o'r cyfnod hwnnw bydd y Brifysgol yn cau.

Bydd y Brifysgol (pob campws, adeilad a gwasanaeth ac eithrio neuaddau myfyrwyr a diogelwch campws) yn cau ddydd Gwener 20fed Rhagfyr 2019 ac yn ailagor ddydd Iau 2il Ionawr 2020.

Y tu allan i'r dyddiadau cau, ond yn ystod y gwyliau, mae'r canlynol yn berthnasol:

Pob Campws

Mae Cymorth TG ar gael 8.30am - 5.30pm, dydd Llun 16eg - dydd Gwener 20fed Rhagfyr ac 2il-3ydd Ionawr 2020.

Mae Ardaloedd Cynghori ar agor 8:30am-4:30pm, dydd Llun 16eg - dydd Gwener 20fed Rhagfyr ac 2il-3ydd Ionawr 2020.

Mae’n bosibl y bydd nifer yr apwyntiadau cymorth myfyrwyr sydd ar gael yn ystod y gwyliau yn cael eu lleihau.


Campws Trefforest

Arlwyo

Oriau Agor Arlwyo


#unilife_cymraeg