Oes gennych chi ddiddordeb mewn symud ymlaen i ymchwil ôl-raddedig?

Max Stone_26192.jpg

Oes gennych chi ddiddordeb mewn symud ymlaen i ymchwil ôl-raddedig, fel PhD, MPhil neu MRes?

Bydd staff o Ysgol Graddedigion PDC ar gael yn y Noson Agored Ôl-raddedig ym mis Ionawr yn Nhrefforest a Chaerdydd i gynnig cyngor ar ba radd ymchwil ôl-raddedig sy’n iawn i chi, sut i wneud cais, a manylion am gymwysterau PhD a ariennir.

Gallwch archebu ar-lein. Os na allwch ddod, gallwch gysylltu â ni drwy.


#unilife_cymraeg