Mae'r nodwedd ddiogelwch newydd i fod i gael ei gweithredu ar eich cyfrif e-bost USW.

Mae'r nodwedd ddiogelwch newydd i fod i gael ei gweithredu ar eich cyfrif e-bost USW. Wrth dderbyn e-bost o'r tu allan i'r sefydliad, byddwch yn awr yn gweld y bar negeseuon canlynol: 

rhybudd-warning2.jpg

RHYBYDD: Mae'r e-bost hwn yn tarddu o'r tu allan i'r sefydliad. Peidiwch â chlicio dolenni nac agor atodiadau oni bai eich bod yn adnabod yr anfonwr ac yn gwybod bod y cynnwys yn ddiogel.

CAUTION: This email originated from outside of the organisation. Do not click links or open attachments unless you recognise the sender and know the content is safe.

Mae'r neges hon yn rhoi gwybod i chi nad yw'r e-bost yn fewnol ac y dylech fod yn wyliadwrus o unrhyw gysylltiadau neu atodiadau os nad ydych yn disgwyl yr e-bost neu os nad ydych yn gwybod yr anfonwr.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon, mae croeso i chi gysylltu â'r ddesg gymorth drwy http://www.southwales.ac.uk/customersupport neu 01443 482882.

#unilife_cymraeg