Ionawr/Chwefror 2020 - Mae Amserlen Arholiad bellach wedi'i rhyddhau

Clock

Mae’r amserlen arholiadau ar gyfer Ionawr/Chwefror 2020 wedi’i chyhoeddi (gydag ystafelloedd)  

Gofynnir i chi sicrhau eich bod yn gwirio’ch amserlen yn rheolaidd am ddiweddariadau i’ch amserlen ac ymgyfarwyddo â gwybodaeth ystafell a rheolau arholi.  

Gellir myfyrwyr gweld eu amserlennau personol ar tudalen we Cofrestri Academaidd.   

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, cysylltwch â exams@southwales.ac.uk.

  

#unilife_cymraeg