Ionawr/Chwefror 2020 - Mae Amserlen Arholiad bellach wedi'i rhyddhau (heb ystafelloedd)

Clock

Mae’r amserlen arholiadau ar gyfer Ionawr/Chwefror 2020 wedi’i chyhoeddi (heb ystafelloedd).

Gofynnir i chi sicrhau eich bod yn gwirio’ch amserlen yn rheolaidd am ddiweddariadau i’ch amserlen.

Gellir myfyrwyr gweld eu amserlennau personol ar tudalen we Cofrestri Academaidd.

Cyhoeddir gwybodaeth yr ystafelloedd ar yr un ddolen ar Dydd Llun 9fed Rhagfyr.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, cysylltwch â exams@southwales.ac.uk.


#unilife_cymraeg