Gweithredu Diwydiannol - PDC heb ei effeithio

absolutvision-82TpEld0_e4-unsplash.jpg

Efallai eich bod wedi gweld yn y newyddion y bydd rhai prifysgolion yn cael eu heffeithio gan weithredu diwydiannol gan UCU ym mis Tachwedd a mis Rhagfyr ynghylch anghydfodau sy'n ymwneud â dyfarniad cyflog 2019/20 a'r cynllun pensiwn USS. 

Ystyriwyd canlyniadau UCU ar lefel prifysgol, yn hytrach na'r draws y sector cyfan.

O ganlyniad i'r bleidlais, nid yw'r gweithredu diwydiannol yn effeithio ar USW.

Er gwybodaeth yn unig, bydd y streic yn digwydd ar 25, 26, 27, 28 a 29 Tachwedd a 2, 3 a 4 Rhagfyr.


#unilife_cymraeg