Gwaith cynnal a chadw TG ar Gampws Trefforest

Disgwylir i'r gwaith hwn ddigwydd rhwng 06:00 a 07:00 ac ni fydd cysylltiad rhwydwaith ar gael yn ystod yr amser hwn.

Effeithir ar yr adeiladau canlynol:

Dydd Llun 4ydd Tachwedd 2019 - 06:00am i 07:00am 

 • Snowdon Hall  
 • Pen y Fan Hall
 • Sugar Loaf Hall
 • Garth Hall
 • Caerphilly Hall
 • Yr Hwb

Dydd Mawrth 5ed Tachwedd 2019 - 06:00am i 07:00am

 • Bloc Gwenfô
 • Innovation House
 • Endeavour House
 • Ceiropracteg
 • Tŷ Cwrdd

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ymwneud â'r neges hon, cysylltwch â Cymorth TG ar +44 1443 4 82882 neu ar-lein www.southwales.ac.uk/customersupport.


#Cymorth_TG #unilife_cymraeg