Gofalu am eich Ffrind

LAYM_UnilifeHeaderNews Cym.jpg

Nid yw addasu i fywyd Prifysgol bob amser mor hawdd ag y mae eraill yn gwneud iddi edrych. Cadwch lygad am eich ffrindiau, hen a newydd, a gwnewch yn siŵr eu bod nhw'n gwybod eich bod chi yno ar eu cyfer.

Rydym yn gwybod y gall yr wythnosau cyntaf ar ôl Wythnos y Glas fod yn eithaf anodd: mynd i’r afael â’ch amserlen newydd, dechrau taclo eich llwyth gwaith, ac yn ôl pob tebyg teimlo’n hiraethus. Yn ystod yr wythnosau hyn, mae'n arbennig o bwysig edrych allan am eich ffrindiau, hen a newydd, a sicrhau eu bod nhw'n gwybod eich bod chi yno ar eu cyfer.

Mae Undeb y Myfyrwyr yn cynnal ystod o ddigwyddiadau ar draws pob campws fel rhan o'r ymgyrch 'Gofalu am Eich Ffrind' sy'n rhedeg rhwng 10fed a 25ain o Hydref, sy'n ceisio hybu myfyrwyr i siarad â'u ffrindiau am iechyd meddwl a lleihau'r stigma o'i gwmpas. 

Felly, dewch â ffrind a chael sgwrs dros baned yn ein digwyddiad ‘Paned â Pal' gyda the a choffi am ddim yn Cables. Torri'r stigma o amgylch iechyd meddwl ac Ysgrifennwch nodyn o bositif rwydd a gadewch i eraill wybod nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain fel rhan o'n digwyddiad 'A all eich ffrind uniaethu?' Neu hyd yn oed dod â ffrind a chael cwtch efo un o’n cŵn yn ein digwyddiad hynod boblogaidd ‘Cwtch â Cŵn’ ar bob campws.

Bydd gweithdai ‘Gofalu am Eich Ffrind’ am ddim hefyd yn cael eu rhedeg gan yr adran Lles ar bob campws a fydd yn eich arfogi â’r sgiliau i helpu ffrind mewn angen tra’n gofalu amdanoch eich hun. Bydd gwybodaeth am y gweithdai a sut i gofrestru ar gael ym mhob digwyddiad.

Gadewch i ni ddod â gwahaniaethu iechyd meddwl i ben - dechreuwch sgwrs gyda ffrind!

Mwy o wybodaeth a rhestr o'r holl ddigwyddiadau ar gael yma www.uswsu.com.


#Lles #unilife_cymraeg