WhatUni? Gadewch Adolygiad - Cyfle i ennill Taleb £200

WhatUni promo CYM v2

Mae WhatUni? yn safle cymharu cyrsiau prifysgol annibynnol yn y DU. Mae'n dibynnu ar adolygiadau boddhad myfyrwyr i helpu ei haelodau i ddod o hyd i'w lle perffaith yn y brifysgol. Efallai eich bod wedi defnyddio WhatUni? i'ch helpu i benderfynu astudio ym Mhrifysgol De Cymru.

Mae arolwg boddhad WhatUni? yn agored i holl fyfyrwyr PDC, p’un a ydych yn eich blwyddyn gyntaf, ail flwyddyn neu flwyddyn olaf – mae eich llais yn bwysig. Mae’n gyfle i rannu eich profiad o astudio ym Mhrifysgol De Cymru ag ymgeiswyr y dyfodol. Cyflwynwch eich adolygiad i'w gael ei gynnwys mewn raffl wythnosol, lle gallech ennill £200 mewn talebau!

Sut i gyflwyno adolygiad

Gallai eich geiriau helpu myfyrwyr y dyfodol i wneud penderfyniadau pwysig ynghylch ble a beth i'w astudio. I ysgrifennu eich adolygiad, ewch i whatuni.com/review a dewiswch y botwm glas ‘Review your Uni.

I gael siawns o ennill, cyflwynwch eich adolygiad erbyn Dydd Iau 29 Chwefror 2024.

Sylwch, mae WhatUni? yn sefydliad trydydd parti ac mae cyfranogiad yn ddewisol.

#unilife_cymraeg