The Student Room Uni Guide: Gadael adolygiad, ennill iPhone 15

Uni Guide CYM

Mae The Student Room Uni Guide yn blatfform annibynnol yn y DU sy’n cymharu prifysgolion. Mae'n dibynnu ar adolygiadau myfyrwyr i helpu darpar fyfyrwyr i wneud dewisiadau gwybodus ynghylch pa brifysgolion i roi ar eu rhestr fer, ac yn helpu ymgeiswyr yng nghamau olaf eu taith gwneud penderfyniadau.

Mae’r Uni Guide yn croesawu adolygiadau gan bob myfyriwr israddedig presennol a graddedigion diweddar. Mae'n gyfle i rannu eich profiad o astudio yn PDC gydag ymgeiswyr y dyfodol. Cyflwynwch eich adolygiad i gael eich cynnwys mewn raffl gyda’r siawns o ennill iPhone 15!

Sut i gyflwyno adolygiad

Gallai eich geiriau helpu myfyrwyr y dyfodol i wneud penderfyniadau pwysig ynghylch ble a beth i'w astudio. I ysgrifennu eich adolygiad, ewch i Ystafell y Myfyrwyr a dewiswch y botwm ‘Dechrau’. Gofynnir cyfres o gwestiynau i chi am y cwrs rydych chi’n ei astudio ac agweddau ar eich profiad yn y brifysgol.

Bydd y ffurflen a'r wobr yn cau ar 31 Mawrth 2024.

Nodwch fod The Student Room Uni Guide yn sefydliad trydydd parti ac mae cyfranogiad yn ddewisol.

#unilife_cymraeg