Pryd fydd fy nghanlyniadau diwedd blwyddyn ar gael?

Results_21_AM_CY

Darganfyddwch pryd y bydd eich canlyniadau ar gael a sut i'w gweld ar-lein.

Sylwch: ni fydd holl ganlyniadau'r myfyrwyr yn cael eu prosesu drwy Fyrddau Asesu ar yr adeg hon; felly, mae'n bosib y bydd canlyniadau ar gael ar wahanol adegau yn ystod y flwyddyn.


Unwaith y bydd eich canlyniadau wedi'u cadarnhau drwy'r Byrddau Asesu, bydd eich marciau a'ch graddau ar gael drwy'r Gwasanaeth Canlyniadau ar y dyddiadau penodol isod. Ar hyn o bryd, bydd yr holl ganlyniadau ar gael gan gynnwys traethodau hir a marciau arholiadau. Ni fyddwch yn gallu gweld eich canlyniadau cyn y dyddiadau isod.

Bwrdd Asesu

Bydd y Byrddau Asesu yn cyfarfod ac yn cwblhau'r canlyniadau ym mis Mehefin 2024.

Pryd bydd fy nghanlyniadau ar gael?

  • Dydd Mawrth 25 Mehefin 2024 i fyfyfyrwyr y neu blwyddyn olaf (Myfyrwyr sy’n graddio)
  • Dydd Mercher 26 Mehefin 2024 pob myfyriwr arall (myfyrwyr sydd ddim yn graddio)

Fel arfer, mae'r canlyniadau ar gael o 9.00am ar ddiwrnod eu rhyddhau.

Mae Byrddau Asesu yn y meysydd pwnc canlynol yn cael eu cynnal ar ôl mis Mehefin 2024:

  • CCAS /Diploma Addysg Uwch mewn Cyfrifeg  - 5 Gorffennaf 2024
  • Bioleg Bywyd Gwyllt Rhyngwladol Lefel 4 - 10 Gorffennaf 2024
  • IET Addysg FT - 11 Gorffennaf 2024

I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n tudalen Gweld eich Canlyniadau.

Ble alla i ddod o hyd i fy nghanlyniadau?

Bydd canlyniadau’n cael eu cyhoeddi dros y Gwasanaeth Canlyniadau.

Cais am Amgylchiadau Esgusodol ar ôl canlyniadau ('Amgylchiadau Esgusodol ôl-Fwrdd')

Rhaid cyflwyno pob cais ôl-fwrdd o fewn 10 diwrnod ers ddyddiad cyhoeddi eich canlyniadau. Am fwy o fanylion gweler Amgylchiadau Esgusodol.

Cymorth pellach

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, edrychwch ar ein Cwestiynau Cyffredin neu cysylltwch â'r Ardal Gynghori.

Dylai myfyrwyr sy'n astudio mewn Colegau Partner, Sefydliadau Partner neu UNICAF gysylltu â'u cyswllt cwrs arferol.

#unilife_cymraeg