Pecyn er Da yr haf hwn

BHF cym

Mae PDC yn partneru â Sefydliad Prydeinig y Galon (BHF) am drydedd flwyddyn i gefnogi ei ymgyrch Pack for Good, gan helpu myfyrwyr i roi eu dillad a’u heitemau cartref y maent yn eu caru ymlaen llaw.

Hyd yn hyn rydym wedi casglu cannoedd o fagiau o roddion, gan godi miloedd o bunnoedd i’r elusen a’i hymchwil achub bywyd, yn ogystal â dargyfeirio sawl tunnell o wastraff o safleoedd tirlenwi.

Gellir mynd â rhoddion o ddillad, ategolion, esgidiau, llyfrau ac eitemau trydanol bach i un o nifer o bwyntiau rhoi ar draws ein campysau:

PFG_helpful_image

Caerdydd

 • Dylunio Ffasiwn (4ydd llawr)
 • Desg Ddiogelwch / Derbynfa
 • Undeb y Myfyrwyr

Glyntaf

 • Y Parth (adeilad Elaine Morgan)
 • Tu ôl i'r Llyfrgell (banc dillad allanol)

Casnewydd

 • Llyfrgell (llawr B)

Trefforest

 • 8 Forest Grove
 • Llety Myfyrwyr
 • J Lolfa bloc
 • Undeb y Myfyrwyr
 • Yr Hyb (Llety)
 • Y Ty Cwrdd

Os ydych yn ansicr o'r lleoliad, bydd, FindARoom yn nodi campws, adeilad a lleoliad ystafell.

Sylwer, ni all BHF dderbyn rhoddion o duvets, gobenyddion, eitemau wedi torri neu fudr, bwyd, neu gyllyll.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â [email protected].

#unilife_cymraeg