Offeryn cymorth TG newydd i ddisodli Pwynt Busnes (PoB)

IT Support CYM

Bydd system Rheoli Gwasanaeth TG bresennol y Brifysgol, yn cael ei disodli’n fuan gan gynnyrch Newydd ‘freshservice’ ar ddydd Mercher 20 Mawrth 2024.

Mae'r porth hunanwasanaeth newydd wedi'i gynllunio i ddarparu cymorth personol ar unwaith wrth godi ceisiadau am gwasanaethau TG, problemau, ymholiadau neu faterion.

Sut i gyrchu'r system newydd

Nid yw'r ffordd rydych chi'n cyrchu Cymorth TG ar-lein yn newid. Byddwch yn gallu gyrchu’r system gymorth newydd USW drwy fynd i https://support.southwales.ac.uk.

Codi Cais ar gyfer Gwasanaeth

Mae codi cais ar gyfer Gwasanaeth yw pan fydd angen i chi ofyn am fynediad at rywbeth. Cliciwch ‘Request Service’ i bori trwy'r ceisiadau gwasanaeth sydd ar gael i chi.

Rhoi gwybod am broblem

Os ydych yn cael problem (fel nad yw eich Wi-Fi'n gweithio), cliciwch ar 'Report an issue' i godi tocyn digwyddiad.

Beth sy'n digwydd i'r tocynnau yr ydych wedi'u codi?

Os oes gennych docynnau presennol a godwyd yn y system flaenorol, byddwch yn parhau i weithio ar y rhain a'u datrys.

Cymorth pellach

Mae rhagor o wybodaeth am Gymorth TG ar gael yma lle gallwch gysylltu dros y ffôn, ar-lein neu wyneb yn wyneb.

#unilife_cymraeg