Newidiadau ailgylchu yn PDC – o 6 Ebrill 2024

Recycling

O ddydd Sadwrn 6 Ebrill, bydd y ffordd yr ydym yn ailgylchu ein gwastraff yn newid, i gydymffurfio â deddfwriaeth newydd gan Lywodraeth Cymru.

Bydd y ddeddfwriaeth hon yn ei gwneud yn ofynnol i bob busnes, elusen a sefydliad sector cyhoeddus ddidoli eu gwastraff i'w ailgylchu. Nod hyn yw gwella ansawdd a maint y ffordd yr ydym yn casglu a gwahanu gwastraff, a fydd yn gwneud cyfraniad pwysig at leihau allyriadau carbon.

Mae’r gofynion newydd yn nodi y dylai pob un o’r eitemau hyn gael eu gwagio, eu glanhau a’u rhoi mewn biniau ailgylchu ar wahân:

  • Gwydr
  • Metel a phlastig
  • Papur a cherdyn
  • Gwastraff bwyd
  • Eitemau trydanol bach
  • Tecstilau

Dylid rhoi eitemau na ellir eu hailgylchu mewn biniau gwastraff gweddilliol. Dylid cael gwared ar wastraff peryglus gan ddefnyddio biniau dynodedig.

I gael rhagor o fanylion am sut rydym yn rheoli gwastraff ar ein campysau, ewch i'n tudalennau gwe Ailgylchu.

Am unrhyw ymholiadau, cysylltwch â [email protected].

#unilife_cymraeg