Modiwl Cyflogadwyedd Cymraeg (5 credyd)

Ydych chi’n siarad Cymraeg ac eisiau gwella eich CV?

Gall unrhyw fyfyrwyr sy'n siarad Cymraeg astudio modiwl byr (5 credyd) ychwanegol i gynyddu eu cyfleoedd cyflogaeth drwy eu harfogi i weithio mewn sefydliadau Cymraeg neu ddwyieithog.

Bydd y modiwl yma o’r enw ‘Eich Gyrfa a’r Gymraeg’ yn canolbwyntio ar wella eich sgiliau llafar ac ysgrifenedig er mwyn paratoi ar gyfer y gweithle. Rydyn ni’n cynnig cyfle i fyfyrwyr sy’n siarad Cymraeg i ddatblygu CV a LinkedIn/gwefan.

I gael rhagor o wybodaeth am y modiwl, ewch i Modiwl Cyflogadwyedd: Eich Gyrfa a'r Gymraeg.

I cofrestru eich diddordeb, llenwch y ffurflen ar-lein. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Bronwen Richard, Darlithydd Cyflogadwyedd Cymraeg PDC.

#unilife_cymraeg