Lleoedd am ddim i fyfyrwyr PDC mewn digwyddiadau rhedeg Casnewydd

running shoes

Eisiau gosod nod i chi'ch hun ar gyfer 2024? Gall Myfyrwyr PDC wneud cais am gyfle i ennill lle am ddim mewn rhai digwyddiadau rhedeg mawr yng Nghasnewydd ym mis Mawrth ac ym mis Ebrill eleni.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am y lleoedd am ddim hyn yw canol dydd, dydd Gwener 9 Chwefror.

Hanner Marathon Admiral  Dinas Casnewydd

I gefnogi Gofal Hosbis Dewi Sant.

Dyddiad: Dydd Sul 3 Mawrth.

Gwnewch gais gan ddefnyddio'r ffurflen hon: https://stdavidshospice.fullonsport.com/event/2024-usw-entries-admiral-city-of-newport-half-marathon/profile

Telerau ac Amodau:

 • Mae'r cynnig hwn ar agor i Fyfyrwyr Prifysgol De Cymru yn unig. Ystyrir bod ymgeiswyr wedi derbyn y Telerau ac Amodau hyn.
 • Dim ond un mynediad a ganiateir i bob person. Bydd cofnodion dyblyg yn cael eu hystyried yn ddi-rym.
 • Mae'r ceisiadau yn cau am hanner dydd, ddydd Gwener 9 Chwefror. Ni fydd ceisiadau a dderbynnir ar ôl yr amser hwn yn gymwys.
 • Bydd 30 cais yn cael eu tynnu ar hap ddydd Llun 12 Chwefror. Ni chewch eich cynnwys mewn unrhyw ohebiaeth.
 • Byddwn yn gwneud ymdrechion rhesymol i gysylltu â'r ceisiadau llwyddiannus trwy'r manylion cyswllt a ddarperir. Os na fydd yr ymgeisydd yn ymateb i'r e-bost neu’r galwadau ffôn erbyn 5yp ddydd Gwener 16 Chwefror, rydym yn cadw'r hawl i ddiddymu’r ymgeisydd hwnnw a dewis ymgeisydd (neu ymgeiswyr) cymwys newydd.
 • Bydd pob un o'r ceisiadau llwyddiannus yn derbyn un lle’r un.
 • Ni ellir cyfnewid lleoedd am werth arian parod ac nid ydynt yn drosglwyddadwy. Nid oes lle amgen ar gael.

Marathon ABP Casnewydd Cymru, Hanner Marathon a 10k

Dyddiad: Dydd Sul 28 Ebrill.

Gwnewch gais gan ddefnyddio'r ffurflen hon: https://forms.office.com/e/hXn6PDweq0

Hefyd, mae lle am ddim ar Gampws Casnewydd ar gael i redwyr sy'n cymryd rhan yn y digwyddiadau ar 28 Ebrill, gyda mynediad i'r lolfa teras ar y to, lluniaeth, ardal gynhesu dawel, a chyfleuster i adael bagiau. Oherwydd diffyg lle, mae mynediad i'r cyfleusterau ar gyfer rhedwyr yn unig ac, yn anffodus, NID ar gyfer aelodau o'r teulu neu gefnogwyr. Gall cydweithwyr ofyn am le gan ddefnyddio'r ffurflen hon: https://forms.office.com/e/MpNe95zXV2

Telerau ac Amodau:

 • Mae'r cynnig hwn ar agor i fyfyrwyr Prifysgol De Cymru yn unig. Ystyrir bod ymgeiswyr y gystadleuaeth wedi derbyn y Telerau ac Amodau hyn.
 • Dim ond un mynediad a ganiateir i bob person. Bydd cofnodion dyblyg yn cael eu hystyried yn ddi-rym.
 • Mae'r cais yn cau am hanner dydd, ddydd Gwener 9 Chwefror. Ni fydd ceisiadau a dderbynnir ar ôl yr amser hwn yn gymwys.
 • Bydd 30 (10 ar gyfer y Marathon Llawn, 10 ar gyfer yr Hanner Marathon a 10 ar gyfer y 10K) yn cael eu tynnu ar hap ddydd Llun 12 Chwefror. Ni chewch eich cynnwys mewn unrhyw ohebiaeth.
 • Byddwn yn gwneud ymdrechion rhesymol i gysylltu â'r enillwyr drwy'r manylion cyswllt a ddarperir. Os na fydd yr ymgeisydd yn ymateb i'r e-bost neu’r galwadau ffôn erbyn 5yp ddydd Gwener 16 Chwefror, rydym yn cadw'r hawl i ddiddymu’r ymgeisydd hwnnw a dewis ymgeisydd (neu ymgeiswyr) cymwys newydd.
 • Bydd pob un o'r ceisiadau llwyddiannus yn derbyn un lle’r un.
 • Ni ellir cyfnewid lleoedd am werth arian parod ac nid ydynt yn drosglwyddadwy. Nid oes lle amgen ar gael.

Sylwch

Sylwch y bydd enwau rhedwyr myfyrwyr PDC yn cael eu rhannu â thîm Cyfathrebu PDC, a fydd yn cysylltu â chi cyn diwrnod y ras i ofyn am ddyfyniad a llun opsiynol ar gyfer gwefannau a sianeli cyfryngau cymdeithasol PDC.

#unilife_cymraeg