Gŵyl Trochi – tocynnau am bris gostyngol i fyfyrwyr

Immsered 24 - TV SCREENS WELSH (3)

Mae Gŵyl Trochi yn dychwelyd i Tramshed Caerdydd ddydd Sadwrn 2 Mawrth – a gall myfyrwyr PDC brynu tocynnau am bris gostyngol gyda cherdyn UCM dilys.

Gan addo rhestr gyffrous o gerddoriaeth, ffilm, celf, ffasiwn a theatr, Trochi yw gŵyl fwyaf y de orllewin sy’n canolbwyntio ar fyfyrwyr, a bydd yn arddangos rhaglen amrywiol gyda phrofiadau gŵyl un-o-fath, gan gofleidio thema eleni o Future Iwtopia.

Bydd mwy na 40 o artistiaid a bandiau yn perfformio ar y pedwar llwyfan, lleoliad lle bydd 1,000 o gapasiti, ochr yn ochr â phrif chwaraewr arobryn MOBO, Bob Vylan.

I archebu tocynnau gan ddefnyddio eich cerdyn UCM, cliciwch yma. I gael rhagor o fanylion am Trochi, ewch i https://immersedfestival.co.uk

Confensiwn Hinsawdd Cenedlaethau'r Dyfodol

Mae Trochi yn gweithio mewn partneriaeth â’r elusen hinsawdd, Music Declares Emergency, i gynnal Confensiwn Hinsawdd Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf Cymru fel digwyddiad ymylol y brif ŵyl, ddydd Iau 29 Chwefror. Nod y Confensiwn yw hyrwyddo dyfodol gwyrddach, mwy cynaliadwy gyda chyfres o baneli trafod, prif sgyrsiau a phrosiectau arddangos, sy'n ymroddedig i rymuso pobl ifanc i weithredu ar yr hinsawdd. Bydd hefyd dangosiad ffilm fer, ffair gyrfaoedd a pharti lansio yn y Zen Bar, Campws PDC Caerdydd.

I weld y rhestr lawn ac archebu eich lle, ewch i dudalen Eventbrite.

#unilife_cymraeg