Diweddariad yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) 2024

NSSupdate2024

Mae arolwg ACF 2024 o fyfyrwyr addysg uwch blwyddyn olaf ledled y DU bellach wedi cau, ac rydym am ddweud diolch enfawr i'r holl fyfyrwyr a gymerodd yr amser i ddarparu adborth inni ar eu profiad. Mae eich adborth yn darparu data hanfodol yr ydym yn ei ddefnyddio i yrru gwelliannau ar draws pob rhan o'r Brifysgol a nodi a chydnabod arfer da.

Eleni, cwblhaodd 2,051 o fyfyrwyr yr arolwg. Addawodd y Brifysgol roi £1 fesul myfyriwr i elusennau o'i dewis, sy'n golygu y bydd Mental Health Matters Wales a Hosbis Plant Tŷ Hafan yn derbyn rhodd o £2,051 rhyngddynt.

Mae'r Brifysgol hefyd yn noddi raffl, sy'n cynnig deg gwobr £100 o dalebau Amazon, a dynnwyd yn annibynnol gan IPSOS o'r gronfa o fyfyrwyr a wnaeth gwblhau’r arolwg. Llongyfarchiadau mawr i'n deg enillydd:

Nikita Hartle Gradd Sylfaen Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon

Sabrina Sultana LLB Llwybr Carlam Cyfraith

Reece Faulkner BSc Gwyddoniaeth Fforensig

Philippa Davey BSc Ymarfer Plismona Professiynol

Jack Cotton BSc Hyfforddi, Datblygu a Gweinyddu Pel-Droed

Zak Main BA Ffilm

Callum Williams Gradd Sylfaen Technoleg Cerddoriaeth Boblogaidd

Jacob Archer BSc Heddlua Proffesiynol

Zinia Johns BSc Nyrsio (Oedolion)

Angharad Davies BSc Seicoleg gyda Throseddeg a Chyfiawnder Troseddol

Ar ran PDC, diolch yn fawr iawn i chi i gyd.

Yr Athro Donna Whitehead

Dirprwy Is-Ganghellor

#unilife_cymraeg