Diffodd ar gyfer Awr Ddaear – dydd Sadwrn 23 Mawrth 2024

Earth Hour

Rydym yn annog myfyrwyr i ymuno yn Awr Ddaear ddydd Sadwrn 23 Mawrth, rhwng 8.30yh a 9.30yh, trwy ddiffodd goleuadau nad ydynt yn hanfodol gartref ac yn y gwaith.

Mae'r mudiad byd-eang a drefnwyd gan WWF yn gofyn i bobl ddiffodd eu goleuadau fel symbol o'u hymrwymiad i'r blaned, ac i godi ymwybyddiaeth o faterion amgylcheddol.

Yn PDC, byddwn yn diffodd yr holl oleuadau nad ydynt yn hanfodol yn ein hadeiladau academaidd rhwng 8.30yh a 9.30yh.

Awr Ddaear yw eich amser i ddiffodd pethau sy'n tynnu sylw a chanolbwyntio ar ein byd. Gallwch wneud hyn unrhyw ffordd y dymunwch, megis:

  • Peidiwch ag aflonyddu ar roi eich ffôn ymlaen, a mwynhau rhywfaint o amser segur i chi'ch hun
  • Mwynhau pryd di-gig yng ngolau cannwyll gyda'ch ffrindiau a'ch teulu

Gallwch gofrestru ar gyfer Awr Ddaear fel unigolyn drwy fynd i https://www.wwf.org.uk/wales/earthhour ac ymuno â’r mudiad byd-eang.

#unilife_cymraeg