Canllaw i Fyfyrwyr ar Etholiad Cyffredinol 2024

Students' Guide Elections 2x1 cym

Ar ddydd Iau 4 Gorffennaf, bydd Etholiad Cyffredinol yn y DU yn cael ei gynnal. Os nad ydych eisoes wedi cofrestru i bleidleisio, mae angen i chi gofrestru erbyn dydd Mawrth 18 Mehefin.

Cofrestru i bleidleisio

Gallwch gofrestru a phleidleisio yn yr etholiad hwn os ydych chi'n ddinesydd Prydain, Iwerddon neu'r Gymanwlad sy'n byw yn y DU.

Os oes gennych ddinasyddiaeth UE (heblaw am y DU, Gweriniaeth Iwerddon, Malta a Chyprus), gallwch gofrestru i bleidleisio a byddwch yn gallu pleidleisio mewn etholiadau lleol, ond ni chaniateir i chi bleidleisio mewn Etholiadau Cyffredinol, gan gynnwys yr un hon.

Os nad ydych yn siŵr a ydych eisoes wedi cofrestru, cysylltwch â'ch Swyddfa Cofrestru Etholiadol leol.

Ar wahân i bleidleisio, mae bod ar y gofrestr etholiadol hefyd yn bwysig ar gyfer eich statws credyd.

Cyfeiriad cartref neu gyfeiriad yn ystod y tymor?

Fel myfyriwr, efallai y byddwch yn gymwys i gofrestru gartref ac yn eich cyfeiriad yn ystod y tymor. Er y gallech gofrestru fel pleidleisiwr mewn dwy ardal, rhaid i chi beidio â phleidleisio ddwywaith mewn Etholiad Cyffredinol, mae hynny'n drosedd.

Pwy sy'n gallu pleidleisio - myfyrwyr am fwy o wybodaeth.

Ar gyfer beth mae'r etholiad hwn?

Pwrpas Etholiad Cyffredinol yw penderfynu pwy yw Aelodau Seneddol y DU ac, yn anuniongyrchol, pwy yw'r Prif Weinidog a'r llywodraeth. Mae'r fideo hwn gan Senedd y DU yn rhoi trosolwg syml.

Pa ymgeiswyr a phleidiau sydd yno?

Gallwch edrych i weld pwy fydd yn sefyll mewn etholiad yn eich ardal gan ddefnyddio Pwy alla i bleidleisio ar gyfer?.

Pwy yw'r Aelod Seneddol dros fy etholaeth ar hyn o bryd?

Gallwch ddarganfod pwy yw eich Aelod Seneddol presennol / Cyn-aelod Seneddol drwy TheyWorkForYou.com. Mae'r wefan honno hefyd yn rhoi gwybodaeth am gofnodion pleidleisio’r Senedd yn y gorffennol, a all fod yn esiampl ddefnyddiol o sut all Aelodau Seneddol a phleidiau ymddwyn yn y dyfodol.

#unilife_cymraeg