Adleoli ystafell weddi – Campws Trefforest

Treforest Campus Buildings_8929

Mae cyfleusterau’r ystafell weddi ar Gampws Trefforest i fod i gael eu hadleoli o’u safle presennol, y tu ôl i Dŷ Crawshay, i adeilad Hirwaun (bloc H), gyda’r gwaith adnewyddu’n dechrau’r wythnos nesaf.

Er mwyn paratoi ar gyfer y cyfleusterau newydd ar lawr gwaelod bloc H, bydd gwaith cloddio yn digwydd rhwng dydd Llun 12 a dydd Gwener 16 Chwefror. Bydd hyn yn golygu bod peiriannau cloddio ar y cwrt y tu allan i adeilad Tre Ioan (bloc J).

Bydd y gwaith yn cael ei reoli fel bod cyn lleied â phosibl o aflonyddwch sŵn. Am ymholiadau pellach am y prosiect hwn, cysylltwch â Ceri Howell.

#unilife_cymraeg