Sesiynau Galw Heibio ar gyfer Amserlennu

timetables

Diweddariad 8/11/2022: Mae’r holl sesiynau galw heibio ar gyfer amserlennu ar ddydd Mawrth 8 Tachwedd wedi’u gohirio oherwydd problemau TG. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Bydd y tîm Amserlennu yn cynnal cyfres o sesiynau galw heibio ar gyfer staff a myfyrwyr gan ein bod yn awyddus i sicrhau y gellir mynd i'r afael a datrys unrhyw faterion amserlennu.

O ddydd Llun 7 i ddydd Gwener 11 Tachwedd, 9.00am i 1.00pm, byddwn yn yr Ardal Gynghori yn Nhrefforest, Glyn-taf, Casnewydd ac Caerdydd.

Yn y cyfamser, os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich amserlen, gwiriwch ar UniLife am awgrymiadau ar sut i ddatrys y broblem ynghyd a manylion cyswllt os oes angen i chi wneud ymholiad.#unilife_cymraeg