Rhowch waed, achubwch fywydau ym Mhrifysgol De Cymru ddydd Llun 26 Medi

350 Donations (Welsh)

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru (WBS) yn cynnig sesiynau apwyntiad ar Gampws Trefforest ddydd Llun 26 Medi.

Myfyrwyr i roi gwaed achub bywyd. Bydd GGC yng Nghanolfan Gynadledda PDC rhwng 11am – 12.30pm a 2pm – 5pm.

Mae rhoi gwaed yn cymryd llai na 45 munud, a gallai arbed hyd at dri bywyd gyda phob rhodd.

Dim ond 3% o’r boblogaeth gymwys yng Nghymru sy’n rhoi gwaed, er gwaethaf y ffaith bod Gwasanaeth Gwaed Cymru yn anelu at gael o leiaf 7 diwrnod o bob math o waed bob amser, i helpu cleifion mewn angen ledled Cymru.


I drefnu apwyntiad, ewch i Gwasanaeth Gwaed Cymru.

#unilife_cymraeg