Gŵyl Bêl-droed i nodi Cwpan y Byd Pêl-droed Dynion

BSc Football Coaching _ Performance_32218

Cynhelir Twrnamaint Pêl-droed Cerdded PDC ar thema Cwpan y Byd ddydd Llun 5 Rhagfyr ym Mharc Chwaraeon PDC rhwng 1pm a 4pm, gyda chefnogaeth Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo a Game On Wales. 

Mae’r twrnamaint yn agored i fyfyrwyr a staff gymryd rhan – bydd timau o chwech yn cystadlu yn erbyn ei gilydd (gydag uchafswm maint sgwad o naw chwaraewr). 

Nid oes angen i chi fod â phrofiad blaenorol o chwarae pêl-droed cerdded, sy’n gamp ddigyswllt, i gymryd rhan – y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw dod ynghyd rhwng chwech a naw o bobl i ffurfio tîm. 

Cynigir careiau esgidiau enfys hefyd i chwaraewyr sy'n cymryd rhan eu gwisgo. 

I gael rhagor o wybodaeth, ac i gofrestru tîm, ewch i wefan Sports Reg.

Sylwch, cynigir lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin.

#unilife_cymraeg