Amserlenni Addysgu

timetables

Bydd yr amserlen addysgu ar gyfer tymor cyntaf 2022/23 ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o gyrsiau o ddydd Iau 15 Medi.

Bydd oedi byr cyn cyhoeddi amserlenni ambell i gwrs. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir. 

Diweddariad 26/09/2022: Gweler: Diweddariad Amserlen Addysgu

Newidiadau i'ch amserlen addysgu

Mae gennym feddalwedd amserlennu newydd sy'n rhoi amserlen addysgu bersonol i bob myfyriwr. Unwaith y byddwch wedi sefydlu'ch cyfrif TG a chwblhau’ch ymrestru ar-lein, bydd eich amserlen addysgu'n cael ei llenwi'n awtomatig i’ch calendr Outlook PDC. Bydd eich amserlen bersonol yn dangos cod y modiwl, teitl, diwrnod ac amser eich dosbarthiadau:

Personlised timetable


Bydd diweddariadau'n cysoni'n awtomatig ond rydym yn argymell eich bod yn gwirio'ch amserlen bersonol o leiaf unwaith yr wythnos fel bod gennych y wybodaeth ddiweddaraf ar bob amser.

Cael mynediad at eich amserlen addysgu

I gael mynediad at eich amserlen addysgu bersonol, mae'n rhaid eich bod wedi creu eich cyfrif TG PDC ac wedi cwblhau ymrestru ar-lein.

Gallwch gael mynediad at eich calendr Outlook PDC trwy dudalen hafan UniLife gan ddewis ‘Eich Amserlen’, neu drwy fynd i https://outlook.office.com/calendar/.

Gallwch weld eich amserlen fesul diwrnod, wythnos neu fis. Bydd eich amserlen yn rhoi'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch ynghylch ble a phryd y bydd eich sesiynnau addysgu yn cael eu cynnal.

Pe hoffech gymorth wrth ddod o hyd i leoliad eich dosbarth, mae FindARoom yn nodi campws, adeilad a lleoliad bob ystafell.

Newid eich modiwlau dewisol

Mae eich amserlen yn gysylltiedig â'ch cofnod myfyriwr, felly dylai'r modiwlau a welwch fod yn gywir yn awtomatig.

Pe hoffech wneud cais i newid eich modiwlau dewisol, rhaid i chi gysylltu â'ch Arweinydd Cwrs/Modiwl. Os byddwch yn newid unrhyw fodiwlau yr ydych yn eu hastudio, bydd hyn yn newid pan fydd eich cofnod myfyriwr yn cael ei ddiweddaru, ac yna’n cael ei adlewyrchu yn eich amserlen.

Gwybodaeth ar goll neu anghywir ar eich amserlen

Os oes unrhyw wybodaeth ar goll neu'n anghywir ar eich amserlen, cysylltwch â [email protected] cyn gynted â phosibl.


#unilife_cymraeg