Ymgyrch 'Mae Gen i Hawl'

03-12-2019 at 11.30am to 12.30pm

Lleoliad: GT EM 132, Campws Glyn-taf

Gynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Cangen Poster Cym.jpg

Mae PDC yn cefnogi ymgyrch 'Mae gen i hawl y Comisiynydd Iaith er mwyn hyrwyddo ymwybyddiaeth myfyrwyr a staff o’u hawliau ieithyddol. 

Galwch draw yn unrhyw un o’r sesiynau isod ag Enfys Owen (Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol), os oes gennych gwestiwn am eich hawliau iaith neu am y ddarpariaeth a’r cyfleoedd Cymraeg sydd ar gael i chi yn PDC.