Oriel Y Bont: Arddangosfa "Floating Blossom Outotsu Food Stall"

02-05-2024 am 9am i 22-06-2024 am 5pm

Lleoliad: Oriel Y Bont

Cynulleidfa: Public

Ychwanegu at y calendr

Floating Blossom Outotsu Food Stall Exhibition

Mae arddangosfa “The Floating Blossom Outotsu Food Stall” yn cael ei dangos ar hyn o bryd yn Oriel y Bontac mae'n cynnwys gwaith print gan Susan Adams a Sue Hunt a deithiodd i Japan y llynedd gyda chyllid gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru.

Ynghyd â churadur Casgliad Celf PDC, dewison nhw weithiau print o Archif Print Coleg Celf Casnewydd i'w dangos ochr yn ochr â phrintiau anhygoel a roddwyd i'r casgliad gan Studio Outotsu.

Mae'r arddangosfa ar agor bob dydd rhwng 9am a 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener tan 22 Mehefin a gellir ei chyrraedd yn hawdd drwy gysylltiadau rheilffyrdd lleol o linellau Caerdydd a llinellau'r Cymoedd i Drefforest.

Os hoffech wybod mwy am y Casgliad Celf ar y campws yn Nhrefforest ac os hoffech drefnu taith neu ymweliad â'r Curadur, cysylltwch â Zoë Gingell