Materion Yfory| Datganoli yng Nghymru - Mewn Sgwrs gyda Mick Antoniw AS, Aelod o'r Senedd dros Bontypridd

01-03-2024 am 1pm i 2pm

Lleoliad: Moot Court, Tŷ Crawshays, Campws Pontypridd PDC, CF371DL

Cynulleidfa: Student

Ymuno

Ychwanegu at y calendr

mick_antoniw.width-900.format-jpeg copy

Mae datganoli yng Nghymru wedi bod yn broses barhaus ers sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol ym 1999. Bellach mae gan Gymru senedd a Llywodraeth bwerus gyda rheolaeth lawn dros wasanaethau cyhoeddus gan gynnwys iechyd, addysg a llywodraeth leol. Ond mae ganddi lai o bwerau datganoledig na'r Alban a Gogledd Iwerddon.

Ymunwch â ni ar gyfer ein sesiwn bersonol nesaf i glywed gan gyn-gyfreithiwr, Mick. am y broses ddatganoli yng Nghymru, lle rydym ni nawr, a beth allai’r camau nesaf fod. Bydd darlith Mick yn cael ei dilyn gan sesiwn holi-ac-ateb gyda’r gynulleidfa.

Bydd darlith Mick yn cael ei dilyn gan sesiwn holi-ac-ateb gyda’r gynulleidfa.

Darganfyddwch fwy a chofrestru.