Gŵyl Trochi! 2024

29-02-2024 i 07-03-2024

Lleoliad: Amryw

Cynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Immersed 2024 CYM

Mae Prifysgol De Cymru yn cyflwyno Trochi!24: gŵyl aml-gyfrwng llawn cerddoriaeth, ffilm, celf, ffasiwn a pherfformio wedi’i llywio gan fyfyrwyr y diwydiannau creadigol ac a gefnogir gan Cymru Greadigol i godi ymwybyddiaeth o Music Declares Emergency, elusen newid hinsawdd y diwydiant.

Cynhelir Gŵyl Trochi! am y chweched tro yn Tramshed Caerdydd ar ddydd Sadwrn 2 Mawrth, gyda rhestr wefreiddiol o berfformiadau cerddoriaeth, ffilm, celf, ffasiwn a theatr yn arddangos rhaglen amrywiol a phrofiadau gŵyl unigryw.

Rydym yn falch o gyhoeddi mai Bob Vylan, enillwyr gwobrau MOBO, fydd yn chwarae ar ein prif lwyfan – Yn dod o Lundain, dyma ddeuawd byw eithriadol sydd â sain unigryw sy’n boblogaidd ymysg dilynwyr cerddoriaeth roc, rap, pync, dawns ac amgen fel ei gilydd. Bydd Bob Vylan yn cael eu cefnogi gan y cynhyrchydd a’r canwr o Fryste, Grove, meistri cerddoriaeth synth newydd wedd, Voya, y triawd roc amgen Chroma a'r band metal trwm Continents. Bydd dros 50 o artistiaid a bandiau, gan gynnwys cydweithfa Sound Progression Caerdydd, yn cwblhau'r rhestr o berfformiadau ar gyfer Trochi!24 mewn lleoliad i 1,000 o bobl.

Dywedodd Dr. Huw Stephens, cyflwynydd BBC a Chymrawd Anrhydeddus PDC:

“Mae Gŵyl Trochi! wedi dod yn ychwanegiad i'w groesawu i'r sîn gerddoriaeth fyw yng Nghymru. Mae ei ffocws ar dalent, creadigrwydd a chynhyrchu yn werthfawr y tu hwnt, ac mae ei gwaith gyda myfyrwyr i feithrin eu cymuned yn hynod lwyddiannus. Mae'r digwyddiad ei hun yn cael ei gyflawni’n broffesiynol, gyda phrofiad arbennig i'r rhai sy'n cymryd rhan.”

Rydym yn partneru â Music Declares Emergency i dynnu sylw at effeithiau newid yn yr hinsawdd a helpu i hyrwyddo dyfodol gwyrddach, mwy cynaliadwy, gyda rhaglen o ddigwyddiadau ymylol yn cael eu cynnal rhwng 29 Chwefror a 7 Mawrth, gan groesawu thema Iwtopiâu’r Dyfodol. Bydd y digwyddiadau'n cynnwys dangosiadau o ffilmiau byrion, a darllediad teledu Trochi!, gweithdai, arddangosfeydd, gosodweithiau celf, theatr drochi, murlun yng nghanol y ddinas, prosiectau ffasiwn cynaliadwy ac arddangosfa cerddoriaeth fyw.

Bydd y Brifysgol a'r elusen hefyd yn lansio Confensiwn Hinsawdd Cenedlaethau'r Dyfodol cyntaf Cymru – cyfres o baneli, sgyrsiau a phrosiectau arddangos sy'n ymroddedig i rymuso pobl mewn trafodaethau hinsawdd – mewn partneriaeth â'r ymgynghoriaeth deithio a chynaliadwyedd, Soliphilia.

Dyddiadau Trochi!24

Confensiwn Hinsawdd Cenedlaethau’r Dyfodol Dydd Llyn 29 Chwefror 2024, Theatr yr Atriwm PDC.
Gŵyl Trochi! Dydd Sadwrn Chwefror 2024, TramShed
Teledu Trochi Dydd Llun Chwefror 2024, Darllediad digidol

Tocynnau

Ar werth nawr www.tramshedcardiff.com