Ioga gyda Grace

23-09-2022 am 10am i 10.30am

Lleoliad: Ar-lein

Cynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Bydd y Sesiwn Ioga 30 munud hon gyda Grace yn canolbwyntio ar gryfder a hyblygrwydd i hybu lles corfforol a meddyliol. Archebwch eich lle er mwyn ymuno yn yr hwyl! 


Mae’n bosib na fydd rhai o ddolenni’r digwyddiadau ar gael tan ychydig ddyddiau cyn i'r digwyddiad ddechrau.