Ioga gyda Daniel

28-09-2022 at 10am to 10.30am

Lleoliad: Ar-lein

Gynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Bydd y Sesiwn Ioga 30 munud hon gyda Daniel yn canolbwyntio ar gryfder a hyblygrwydd i hybu lles corfforol a meddyliol. Archebwch eich lle er mwyn cael ymuno yr hwyl. 


Mae’n bosib na fydd rhai o ddolenni’r digwyddiadau ar gael tan ychydig ddyddiau cyn i'r digwyddiad ddechrau.