Cwrdd â'r Tîm Gwasanaethau Myfyrwyr - 6/10/22 at 2pm.

06-10-2022 at 2pm

Lleoliad: Ar-lein

Gynulleidfa: Student

Ymuno

Ychwanegu at y calendr

Bydd Ymgynghorwyr Arbenigol ar gael i ateb cwestiynau am sut mae PDC yn cefnogi myfyrwyr a rhoi trosolwg o’r gwasanaethau a ddarperir i fyfyrwyr.


Bydd cyfle i gwrdd â rhai o’n Llywwyr Myfyrwyr a fydd yn gofyn cwestiynau i ddod â’r ffordd y mae Gwasanaethau Myfyrwyr yn cyfrannu at ddarparu profiad myfyrwyr rhagorol a rhoi help llaw yn fyw pan fo angen. Bydd y sesiwn yn cynnwys Ymgynghorwyr o’r timau canlynol:

  • Lles ac Anabledd
  • Dilyniant ac Arian
  • Ardal Gynghori