Siarad gyda'n gilydd: Barrie Llewellyn a Dr Mike Chick

18-06-2021 at 1pm to 2pm

Lleoliad: Online

Gynulleidfa: Student

Ymuno

Ychwanegu at y calendr

Mae Siarad Gyda'n Gilydd yn weithdy creadigol sy'n partneru menywod sy'n ceisio noddfa yng Nghymru gyda menywod lleol. Mae'r prosiect yn dod â phobl ynghyd o wahanol gefndiroedd, i hyrwyddo cyfeillgarwch, dealltwriaeth ac integreiddio. Yn y cyflwyniad hwn, bydd Darlithydd ac Ymchwilydd Ysgrifennu Creadigol, Barrie Llewelyn yn siarad am y cynhesrwydd, y cyfeillgarwch a'r berthynas a ddaeth i'r amlwg yn ystod y prosiect ac yn cyflwyno ffilm fer lle mae rhai o'r cyfranogwyr yn cymryd rhan mewn cyfarfod Siarad Gyda'n Gilydd. Wedi hynny, bydd Hyrwyddwr Ffoaduriaid PDC, Dr Mike Chick, yn ymuno â Barrie i ateb eich cwestiynau ynglŷn â sut mae mentrau o'r fath yn cynnig cyfleoedd dysgu trawsnewidiol i bawb sy'n cymryd rhan.

Mae'r digwyddiad hwn yn rhan o Wythnos Ffoadur; cyfres o ddigwyddiadau rhithwir o PDC yn tynnu sylw at brofiad a chyfraniad ffoaduriaid yng Nghymru.