Sesiwn Cwestiwn ac Ateb Cymraeg

22-09-2021 at 3.30pm to 4.30pm

Lleoliad: Zen Bar, Students' Union, Atrium

Gynulleidfa: Student

Ychwanegu at y calendr

Welsh Welcome Activities cym.png

Dewch i gael paned, cacen a sgwrs gyda staff a myfyrwyr sy'n siarad Cymraeg, am gyfleoedd Cymraeg a bywyd Prifysgol.

Nodwch mae digwyddiad cyfrwng Cymraeg ydi hwn, wedi ei anelu at siaradwyr / dysgwyr Cymraeg yn PDC.


Os hoffwch chi bwcio lle ar y digwyddiad hwn, e-bostiwch Catrin Evans: [email protected] erbyn 12yp ddydd Llun, 20 Medi.